nokiaosake.com logo
Search
Close this search box.

Mitä on indeksirahastot?

mitä on indeksirahastot
taustakuva

Indeksirahastot ovat tiettyä markkina-indeksiä seuraavia sijoitusrahastoja. Seurattu markkinaindeksi voi olla vaikkapa joku Helsingin pörssin indekseistä. Indeksirahasto on erinomainen kohde pidempiaikaiseen sijoittamiseen. Se tarjoaa yhdellä hinnalla vähän laajemman setin sijoituksia vaihtoehtona sille, että keräisit itse yksittäisiä osakkeita pörssilistalta.

Indeksirahasto on helppo, melko turvallinen ja huoleton tapa sijoittaa. Lisäksi se on kuluiltaan erittäin kilpailukykyinen sijoituskohde. Rahaston riskit pienenevät, kun sijoitukset rahastossa on hajautettu useampiin osakkeisiin. Indeksirahastot ovat yleensä niin sanotusti passiivisia rahastoja.

Indeksirahaston hyödyt ja haitat

Indeksirahastoilla on monia hyötyjä sijoittajalle, mutta luonnollisesti muutamia haittojakin löytyy, koska mikään ei ole koskaan täydellistä.

Indeksirahastojen hyötyjä sijoittajalle ovat:

 1. Alhaiset kulut. Passiivisen hallinnan johdosta indeksirahastojen kulut pysyvät alhaisina tai vähintäänkin kohtuullisempina, kuin aktiivisissa rahastoissa. Näin ollen sijoittajalle jää pidemmällä aikavälillä parempi tuotto indeksirahastoista.

 2. Sijoitusten laaja hajautus. Riippuen siitä, mihin indeksiin rahasto keskittyy, rahaston sijoitukset ovat kymmenissä tai jopa sadoissa eri osakkeissa. Se vähentää huomattavasti sijoituksen riskiä.

 3. Läpinäkyvyys. Koska indeksirahastot seuraavat aina tiettyä ennalta päätettyä indeksiä tietyssä pörssissä, sijoittajan on helppo ymmärtää ja saada kokonaiskuva, mihin sijoitukset on tehty.

 4. Verotehokkuus. Indeksirahastot ovat verotehokkaampia kuin aktiiviset rahastot. Tähän on syynä se, että indeksirahastot vaihtavat osakkeita huomattavasti aktiivisia rahastoja harvemmin.

Indeksirahaston haittoja sijoittajalle ovat:

 1. Indeksirahasto ei voi ylittää markkinoita. Koska indeksirahastot on sidottu tiettyyn indeksiin, ja ne seuraavat tätä indeksiä passiivisesti, rahastot eivät voi ylittää markkinoiden tuottoa.

 2. Ei suojaa pörssin laskiessa. Indeksirahastot eivät suojaa sijoittajaa laskevilla markkinoilla. Indeksirahasto laskee markkinoiden laskiessa.

 3. Rajoitetut mahdollisuudet valintoihin. Valtaosa indeksirahastoista seuraa ainoastaan yhtä tiettyä indeksiä. Halutessasi sijoittaa tiettyihin sektoreihin tai maihin, sinun pitää usein valita useita eri indeksirahastoja.

 4. Indeksirahastot eivät sovi kaikille sijoittajille. Mikäli sijoittaja tavoittelee korkeita tuottoja tai haluaa ottaa vähän enemmän riskejä sijoituksissa, aktiiviset rahastot tai yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on parempi valinta.

Ennen sijoituspäätösten tekemistä on tärkeää tutustua huolellisesti indeksirahastojen etuihin ja haittoihin. Päätöstä tehdessä kannattaa tehdä itselleen selväksi myös oma sijoitustavoite,  riskinsietokyky ja sijoituksen aika. Suunnittele sijoituksesi ja lue lisää indeksirahastoista. Jos olet aloitteleva sijoittaja tai kaipaat muuten sijoitusapuja, kannattaa aina keskustella kokeneemman sijoittajan tai ammattilaisen kanssa.

Parhaat indeksirahastot ja ETF:t

Indeksirahastot ja vaihdettavat rahastot (ETF = Exchange Traded Funds) ovat suosittuja sijoituskohteita. On varsin haastavaa lähteä yksilöimään, että mikä on paras indeksirahasto tai ETF. Parhaan rahaston määrittävät täysin sijoittajan omat olosuhteet ja tavoitteet sijoitukselle.

Sijoittajan tulee selvittää itselleen huolella oma sijoitustavoitteensa, riskikantokykynsä ja aika sijoitukselle. Sijoitustavoitteeseen ja aikaväliin vaikuttavat luonnollisesti, säästätkö eläkettä, asunnon käsirahaa vai jotain muuta varten. Riskinkantokyky määrittyy sillä, että kuinka paljon on valmiina sijoittamaan, ja ”pystytkö myös menettämään sijoittamasi rahat”. Kun nämä perusseikat ovat sijoittajalle selvillä, siinä kohtaa hän voi lähteä etsiskelemään sopivia rahastoja ja kohteita. Rahastoja löytyy muun muassa pankeilta, sijoitusyhtiöiltä ja rahastoyhtiöiltä. Rahastoista saa parhaiten lisätietoja niiden kotisivuilta, tarjoajan rahastoesitteistä tai pörssin sivuilta. Rahastojen sääntely ja valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.

mitä on indeksirahastot

Miten indeksirahastot toimivat?

Indeksirahastot ovat niin sanottuja passiivisia rahastoja, jotka seuraavat tiettyä markkinaindeksiä pörssissä. Passiivisuudella tarkoitetaan rahaston hallintatapaa. Sen sijaan, että rahastonhoitaja ostaisi ja myisi indeksiin kuuluvia osakkeita aktiivisesti, indeksirahastossa pyritään pitämään rahastossa olevien osakkeiden määrät samassa suhteessa, kuin ne ovat indeksissä, johon ne kuuluvat. Yhtiöiden osakkeita ostetaan ja myydään sen mukaan, miten indeksi muuttuu. Indeksistä voi myös tippua pois yhtiöitä, tai sinne voidaan lisätä yhtiöitä.

ETF eli pörssinoteerattu rahasto on hyvä sijoitusvaihtoehto indeksirahastoille, koska niillä voi käydä kauppaa kuin yksittäisillä osakkeilla, mutta ne tarjoavat rahastojen edut.

ETF eli pörssinoteerattu rahasto

ETF eli Exchange Traded Fund tunnetaan vaihdettavana tai pörssinoteerattuna rahastona. ETF:t ovat rahastoja, joilla voidaan käydä kauppaa pörssissä kuten yksittäisillä osakkeilla. Niiden sijoitukset on hajautettu yleensä osake-, korko-, hyödyke- tai kiinteistömarkkinoille. ETF:t ovat hyvä valinta silloin, kun sijoittajalla on alan osaamista, mutta yksittäiset yhtiöt ovat vieraita. ETF:t sopivat nopeaan kaupankäyntiin muita rahastoja paremmin, koska niillä voi käydä kauppaa koko pörssipäivän.

Pörssinoteeratut rahastot voivat olla sekä aktiivisia että passiivisia. Tällä tarkoitetaan rahaston hallintatapaa. Aktiivisen rahaston salkunhoitajaa koettaa valita aina arvopapereita ja yrittää tehdä sijoituksia rahaston strategian ja sääntöjen mukaisesti. Passiivinen ETF on puolestaan indeksirahasto. Se tunnetaan myös indeksiosuusrahastona.

Löydä muita rahastoja

Rahastoja löytyy markkinoilta runsaasti ja monipuolisesti. Tarjontaa on lisännyt sijoittajien kiinnostus tätä sijoitusmuotoa kohtaan sekä rahastosijoittamisen varmuus ja turvallisuus. Muita suosittuja rahastoja ovat muun muassa seuraavat rahastotyypit:

 • Aktiiviset rahastot. Aktiivista rahastoa hoitaa salkunhoitaja, joka yrittää saada rahastolle parhaan mahdollisen tuoton valitsemalla mielestään parhaita osakkeita tai muita arvopapereita rahastoon.

 • Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (AIF) ovat sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat perinteisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Niillä voi olla myös sijoituksia muihin omaisuusluokkiin, kuten kiinteistöihin, pääomasijoituksiin ja tavaroihin. Nämä rahastot ovat yleensä riskialttiimpia kuin perinteiset rahastot, mutta ne tarjoavat usein korkeampia tuottoja.

 • Yksityiset sijoitusrahastot ovat saatavilla vain hyvin varakkaille sijoittajille tai instituutiosijoittajille. Ne rahastot sijoittavat usein yrityksiin, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja pörssissä. Ne voivat olla hyvin riskialttiita sijoituksia, mutta tuotot voivat olla myös erittäin korkeita. 

 • Rahamarkkinarahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat lyhytaikaisiin, varmoihin sijoituskohteisiin. Esimerkkejä sijoituskohteista ovat muun muassa valtion velkakirjat ja yritysten lyhyen aikavälin maksusitoumukset. Nämä rahastot ovat varsin konservatiivinen, matalan tuoton sijoituskohde. Ne ovat kuitenkin hyvä kohde sijoittajalle, joka haluaa laittaa rahansa varmaan paikkaan pankkitilikorkoa paremmalla tuotolla.

 • Eläkesäästörahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka auttavat ihmisiä säästämään eläkepäivien varalle.

Indeksi ei voi mennä konkurssiin

Indeksi ei voi mennä konkurssiin, koska indeksi on vain mitta. Se seuraa tiettyjen valittujen arvopapereiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai hyödykkeiden hintoja. Se ei ole sijoituskohde itsessään.

Sijoittamalla indeksirahastoon sijoittaja voi menettää rahojaan, mutta koko sijoitus harvemmin menee tuhkana tuuleen. Tähän on syynä, että rahastot sijoittavat itse asiassa tiettyihin arvopapereihin. Näiden arvopapereiden arvot vaihtelevat markkinoilla, ja joskus voi käydä niinkin, että joku yhtiöistä jopa kaatuu konkurssiin ja putoaa pois indeksistä. Näiden tapahtumien seurauksena rahaston arvo voi nousta tai laskea, jolloin sijoittajan sijoituksenkin arvo nousee tai laskee rahaston mukana.

Näin sijoitat indeksirahastoihin

Kun olet tehnyt pohjatutkimuksen ja varmistut rahastoista, voit aloittaa itse sijoittamisen. Sijoittaminen alkaa avaamalla arvo-osuustili joko pankissa tai sijoituspalveluita tarjoavassa palvelussa. Kaupankäynti onnistuu suoraan heidän kauttaan kätevästi. Muista seuraavat seikat sijoituksesi kanssa:

 1. Sijoita pitkäjänteisesti.

 2. Seuraa sijoituksiasi.

 3. Sijoita säännöllisesti.

mitä on indeksirahastot

Usein kysytyt kysymykset

Indeksirahastot seuraavat tiettyä markkina-indeksiä, joka mittaa tiettyjen sijoituskohteiden hintoja markkinoilla. Indeksin muuttuessa rahastosta myydään tai ostetaan indeksin piiriin kuuluvia sijoituskohteita indeksin mukaisesti.

Täysin kuluttomia indeksirahastot eivät ole, mutta niiden kulut ovat alhaisempia kuin esimerkiksi aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa.

Molemmat ovat hyviä sijoituskohteita, koska ne ovat hajautettuja sijoituksia. Indeksirahasto voi olla hieman edullisempi vaihtoehto kuluiltaan, koska maksat rahasto-osuudesta päivän hinnan. Indeksirahasto on ”kuukausisäästäjän” valinta. ETF:t sopivat aktiiviselle sijoittajalle.